Úterý, 23 Květen 2023

 

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Program Interreg V-A

  • CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003297 o financování mikroprojektu typu C
  • v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko     
  • Předmětem této Smlouvy je realizace mikroprojektu Fotbal bez hranic“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003297, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy (PO) 4 – Spolupráce institucí a komunit
  • Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu (CZV):         9 907,38 €
  • Dotace ze strukturálního fondu EFRR:                           8 421,27 €………..85 %
  • Jiné národní veřejné zdroje:                                               1 486,11 €

CZPL_LOGO-1

ERP_barevne